GEM CAR ASIA >>
สามเณร ทรูปลูกปัญญา

 

บริษัท เจมคาร์ เอเซีย จำกัด และบริษัท อีวี เอเชีย จำกัด
 
นำโดย คุณกัลยา  คุณานันทกุล กรรมการผู้จัดการ
 
ร่วมสนับสนุนรถพลังงานไฟฟ้า แด่โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี4
 
ตลอดระยะเวลาของโครงการ 24 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2558
 
พร้อมร่วมถวายรถไฟฟ้า แด่ท่าน ว.วชิรเมธี
 
ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
 
เพื่อใช้ประโยชน์และบริการแด่ผู้เข้ามาปฎิบัติธรรมวิปัสสนา